thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Tiến Long
Giám Đốc
0967.676.982 - 0528.888.998

Tủ sấy

Tủ sấy 300 độ
Tủ sấy 300 độ
Tủ sấy cơm cháy
Tủ sấy cơm cháy
Tủ sấy dược liệu 2 cánh mở
Tủ sấy dược liệu 2 cá...
Tủ sấy dược liệu
Tủ sấy dược liệu

Nồi và thiết bị nồi

Nồi nấu chào 100 lít
Nồi nấu chào 100 lít
Nồi nấu phở bộ đôi
Nồi nấu phở bộ đôi
Nồi nấu rượu
Nồi nấu rượu

Máy móc các loại

Máy trộn bột nằm ngang
Máy trộn bột nằm ngang
Quầy bán cơm
Quầy bán cơm
Thiết bị phòng bếp
Thiết bị phòng bếp
Tủ hấp cơm 24 khay
Tủ hấp cơm 24 khay
Tủ ủ sữa chưa
Tủ ủ sữa chưa
Máy bao viên hoàn
Máy bao viên hoàn
Máy nghiền bột mịn
Máy nghiền bột mịn
Máy rang dược liệu
Máy rang dược liệu
Máy sàng rung 3 cấp
Máy sàng rung 3 cấp
Máy thái dược liệu
Máy thái dược liệu
Máy triết rót cơ 6 van xả
Máy triết rót cơ 6 van xả
Máy trộn bột dạng bầu tròn
Máy trộn bột dạng bầu tròn